ЗДО (ясла-садок) №4 "Пролісок"
Закарпатська область, Хустський район

Методична робота

 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ВИВЧЕННЯ ЗА СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГРУПИ № 8 «РОМАШКА»

ЗКО – 29 дітей

 

Висновки та рекомендації

Високий рівень отримали 14 дітей, що складає    48%

Достатній рівень отримали 15 дітей, що складає    52%

Низький рівень отримали 0 дітей, що складає 0%

Критичний рівень отримали 0 дітей, що складає  0%

 

Педагог

Методист

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ВИВЧЕННЯ ЗА СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГРУПИ № 10 «КАЛИНКА»

ЗКО – 27 дітей

 

Висновки та рекомендації

Високий рівень отримали   13  дітей, що складає    48%

Достатній рівень отримали 11 дітей, що складає    41%

Низький рівень отримали 3 дітей, що складає 11%

Критичний рівень отримали 0 дітей, що складає  0   %

 

Педагог

Методист

ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГРАМА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГОВОГО ВИВЧЕННЯ ЗА СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ГРУП № 8 «РОМАШКА» ТА № 10 «КАЛИНКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Нормативно-правові засади проведення моніторингу:

-Указ Президента України від 30.09.2010 р. №926 "Про заходи щодо забезпечення пріорітетного розвитку освіти в Україні"

-Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. №1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"

 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно завдань програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" та Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ (яслах-садку) № 4 «Пролісок» в квітні 2020/2021 навчального року проведено моніторинг рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Мета моніторингу - виявлення ступеня відповідності результатів діяльності ДНЗ стандартам і вимогам дошкільної освіти .

Завдання моніторингу:

- організовувати та здійснювати освітній процес;

-стимулювати особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів;

-здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів узакладі дошкільної освітиі;

-підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг.

Нажаль, моніторинг визначення рівня знань, проходив лише, як контролюючий – одноразово у кінці року. Це пов’язано з карантинними обмеженнями у ДНЗ.

Результати проведеного моніторингу свідчать про наступне:

Більшість дітей дошкільного віку володіють знаннями і навичками відповідно до освітніх ліній Базового компонента та вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" Моніторинг знань, умінь, навичок у дітей старшого дошкільного віку показав, що найкращі результати належать таким сферам життєдіяльності «Я сам» (гр.. № 8), «Люди» (гр.. № 10), «Природа» (гр.. № 8, 10). Нижчі показники належать сфері «Культура». Це обумовлено нижчим рівнем відповідних знань дітей з цієї сфери та обмеженим життєвим досвідом.

Вивчаючи співвідношення кількості дітей за рівнями успішності, можна побачити, що у дітей обох старших груп майже половина вихованців (48%) мають високий рівень розвитку, що є хорошим показником. 52% дітей групи № 8 мають достатній рівень розвитку, дітей з низьким рівнем немає. Група № 10 показала трохи гірші результати якості знань – тут є діти з низьким рівнем знань (11%).

Виходячи з аналізу результатів моніторингу, можна винести такі рекомендації:

  1. Вихователям груп старшого дошкільного віку звернути увагу на покращення роботи з ознайомлення дошкільників з освітньої лінії «Дитина у світі культури».
  2. Проводити посилену індивідуальну роботу з дітьми з низьким рівнем розвитку.
  3. Вести тісну співпрацю з батьками вихованців щодо розвитку дітей згідно завдань програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

 

 


 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *