ЗДО (ясла-садок) №4 "Пролісок"
Закарпатська область, Хустський район

Інклюзія

 Про інклюзивне  навчання в

 ДНЗ (яслах-садку) №4 «Пролісок»

  у 2020-2021 н.р.

Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості.

Сутністю інклюзивної освіти є навчання та виховання дітей з особливими потребами в дошкільному навчальному закладі за умови пристосування освітнього простору до індивідуальних особливостей дітей, надання якісних освітніх послуг таким дітям.

Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії.

Навчання в інклюзивній групі закладу зазначеної категорії дітей передбачає використання особистісно-орієнтованих підходів у навчально-виховному процесі,застосування індивідуальних, групових форм роботи, враховуючи, вплив різних видів розладів і хвороб на процес навчання. Пріоритетними напрямами роботи є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.

Навчання в інклюзивних групах дітей з особливими потребами, з одного боку, допомагає їм адаптуватися до нормальних життєвих ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних бар'єрів та інтеграції в соціум, з іншого боку — вчить дітей садка спілкуватися та працювати разом, формує в них почуття відповідальності за товаришів, які потребують не лише допомоги, а насамперед — прийняття та визнання. Інклюзивне навчальне це середовище, яке підвищує самооцінку та сприяє розвитку самостійності у дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами завдяки інклюзивній освіті будуть краще підготовлені до умов реального життя, матимуть більше можливостей брати участь у різних видах діяльності, що повною мірою узгоджується з вимогами компетентнісного підходу.

Інклюзивні підходи у навчанні й вихованні корисні і для родин дітей з особливими освітніми потребами. Адже батьки цих дітей отримують підтримку з боку інших батьків, краще розуміють у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у чому атиповим, а також беруть активнішу участь у процесі навчання й виховання дитини.

У 2020-2021  навчальному році  у ДНЗ  на основі висновків інклюзивно-ресурсного центру було організовано інклюзивне навчання для 6 вихованців та створено одну інклюзивну групу, а з червня 2021р. інклюзивним навчанням охоплено ще 3 групи.   Роботу інклюзивних груп організовано за нормативно-правовими документами, які є чинними у даній освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти.

З вихованцями інклюзивних груп працюють спеціалісти: вихователі групи, практичний психолог, асистент вихователя.

Організація  інклюзивного навчання у ДНЗ здійснюється за наявності медичних документів відповідно до заяв батьків за висновками ІРЦ. Навчально-виховний процес у групах з інклюзивним навчанням організовується відповідно до робочого навчального плану  ДНЗ та за рекомендованою освітньою програмою відповідно до висновків ІРЦ.

Асистенти вихователя Волощук Д. В. Зусилля асистента вихователя були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців, залучення дітей до різних видів навчальної діяльності на заняттях. Особливо дієвою і корисною для дітей з ООП є індивідуальна робота, яка була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань,закріпленню конкретних умінь і навичок.  Асистент вихователя надавала консультації батькам вихованців з особливими освітніми потребами для успішної взаємодії садочка та сім`ї.

 Корекційно-розвиткова робота − комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію  порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно - розвиткова робота реалізується через корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей  дітей.

Інклюзивно-ресурсним центром рекомендовано  корекційно-розвиткові заняття з урахуванням програми для дітей з ООП.

Робота практичного  психолога  по  корекції розвитку  була спрямована за такими напрямками: дитина в соціумі, мовлення дитини за програмою «Розквіт» (комплексна програма розвитку дітей з аутизмом); розвиток пізнавальної діяльності, мовленнєвий розвиток за програмою «Віконечко» (програма розвитку дітей із затримкою психічного розвитку).

Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів ІРЦ, вихователів, асистента вихователя, практичного психолога, батьків та адміністрації закладу.

Уряд надає субвенції з державного бюджету на підтримку дітей з особливими  освітніми потребами . За рахунок цих коштів проводилась оплата праці  корекційним педагогам .

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *